سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : سه شنبه 24 فروردین 1400

1 مورد یافت شد

با محصول همگرای ایران‌ساخت؛ نقص‌های ژنتیکی بیماران با سرعت شناسایی می‌شود تا درمان شتاب گیرد

http://isti.ir/لییست-اخبار-فرهنگی/با-محصول-همگرای-ایران‌ساخت؛-نقص‌های-ژنتیکی-بیماران-با-سرعت-شناسایی-می‌شود-تا-درمان-شتاب-گیرد/72413

نقص‌های ژنتیکی بیماران با سرعت شناسایی می‌شود تا درمان شتاب گیرد با محصول همگرای ایران‌ساخت؛ نقص‌های ژنتیکی بیماران با سرعت شناسایی می‌شود تا درمان شتاب گیرد محققان موفق به توسعه ابزاری برای داده‌‌کاوی و تشخیص عوامل موثر بر مشکلات...

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت