سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : چهارشنبه 08 بهمن 1399

5 مورد یافت شد

۳۰ درصد کاهش مهاجرت‌های بین‌المللی مربوط به کدام کشور است

http://isti.ir/اخبار/۳۰-درصد-کاهش-مهاجرت‌های-بین‌المللی-مربوط-به-کدام-کشور-است/71784

مهاجرت‌های بین‌المللی مربوط به کدام کشور است ۳۰ درصد کاهش مهاجرت‌های بین‌المللی مربوط به کدام کشور است بسیاری از افراد برای تحصیل، کار و زندگی کشورهای اروپایی را به عنوان مقصد انتخاب می‌کنند. اما با شیوع کرونا این روند دستخوش تغییراتی...

مشاغل و مهاجرت‌های بین‌المللی در عصر کووید 19

http://isti.ir/اخبار/مشاغل-و-مهاجرت‌های-بین‌المللی-در-عصر-کووید-19

مهاجرت‌های بین‌المللی در عصر کووید 19 مشاغل و مهاجرت‌های بین‌المللی در عصر کووید 19 هزینه های همه گیری شیوع کرونا برای جامعه جهانی هنگفت بوده است. تأثیر این شیوع را می‌توان بر بسیاری از زندگی های آسیب‌دیده مشاهده...

کاهش مهاجرت‌های بین‌المللی اقتصاد استرالیا را تحت تأثیر قرار داد

http://isti.ir/اخبار/کاهش-مهاجرت‌های-بین‌المللی-اقتصاد-استرالیا-را-تحت-تأثیر-قرار-داد

مهاجرت‌های بین‌المللی اقتصاد استرالیا را تحت تأثیر قرار داد کاهش مهاجرت‌های بین‌المللی اقتصاد استرالیا را تحت تأثیر قرار داد شیوع کروناویروس مهاجرت به استرالیا را متوقف کردهو این امر کارشناسان را در مورد بهبود اقتصادی و اجتماعی این...

یک پژوهش؛ تأثیر شیوع کرونا بر مهاجرت‌های بین‌المللی شناخته شد

http://isti.ir/لییست-اخبار-فرهنگی/یک-پژوهش؛-تأثیر-شیوع-کرونا-بر-مهاجرت‌های-بین‌المللی-شناخته-شد/69587

مهاجرت‌های بین‌المللی شناخته شد یک پژوهش؛ تأثیر شیوع کرونا بر مهاجرت‌های بین‌المللی شناخته شد از آلام و آسیب‌های ناشی از کرونا بسیار گفته شده است. در گزارش‌ها، تحلیل‌ها و مقاله‌های گوناگونی، تأثیر این شیوع بر جنبه‌های گوناگون حیات...

دو گزارش؛ وضعیت مهاجرت‌های بین‌المللی دانشجویان در دوران کرونا منتشر شد

http://isti.ir/لییست-اخبار-فرهنگی/دو-گزارش؛-وضعیت-مهاجرت‌های-بین‌المللی-دانشجویان-در-دوران-کرونا-منتشر-شد-/69452

مهاجرت‌های بین‌المللی دانشجویان در دوران کرونا منتشر شد دو گزارش؛ وضعیت مهاجرت‌های بین‌المللی دانشجویان در دوران کرونا منتشر شد با محوریت جابه‌جایی‌های بین‌المللی دانشجویان در دوران کرونا و جابه‌جایی‌های تحصیلی و دانشجویی ایرانیان دو...

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت