سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : سه شنبه 24 فروردین 1400

1 مورد یافت شد

با محصول همگرای ایران‌ساخت؛ نقص‌های ژنتیکی بیماران با سرعت شناسایی می‌شود تا درمان شتاب گیرد

http://isti.ir/لییست-اخبار-فرهنگی/با-محصول-همگرای-ایران‌ساخت؛-نقص‌های-ژنتیکی-بیماران-با-سرعت-شناسایی-می‌شود-تا-درمان-شتاب-گیرد/72413

محصول همگرای ایران‌ساخت؛ نقص‌های ژنتیکی بیماران با سرعت شناسایی می‌شود تا درمان شتاب گیرد با محصول همگرای ایران‌ساخت؛ نقص‌های ژنتیکی بیماران با سرعت شناسایی می‌شود تا درمان شتاب گیرد محققان موفق به توسعه ابزاری برای داده‌‌کاوی و تشخیص...

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت