سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : چهارشنبه 08 بهمن 1399

1 مورد یافت شد

فناوری زمینه سلامت غذا و محیط زیست را فراهم کرد

http://isti.ir/اخبار/فناوری-زمینه-سلامت-غذا-و-محیط-زیست-را-فراهم-کرد

زمینه سلامت غذا و محیط زیست را فراهم کرد فناوری زمینه سلامت غذا و محیط زیست را فراهم کرد تجهیزات فناور یک ستون ثابت برای شناسایی ضعف‌ها، قوت‌های تولیدات و مقدمه‌ای برای گام برداشتن در مسیر ارتقای کیفی محصولات به شمار...

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت