سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : چهارشنبه 08 بهمن 1399

1 مورد یافت شد

تجهیز ناوگان دریایی؛ به استانداردهای جهانی می‌پیوندیم

http://isti.ir/اخبار-مرکز-توسعه-فناوری-های-راهبردی/تجهیز-ناوگان-دریایی؛-به-استانداردهای-جهانی-می‌پیوندیم/71141

تجهیز ناوگان دریایی؛ به استانداردهای جهانی می‌پیوندیم تجهیز ناوگان دریایی؛ به استانداردهای جهانی می‌پیوندیم تولید قطعات مورد نیاز ناوگان دریایی یکی از اقداماتی است که در کشور دنبال می‌شود تا با تولیدات داخل نیاز این ناوگان رفع...

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت