سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : پنجشنبه 14 اسفند 1399
داده نما: نوآوری برای فقرزدایی

داده نما: نوآوری برای فقرزدایی

فقر، یک مسئله اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و اخلاقی در سراسر جهان است و همچنان حدود 700 میلیون نفر از جمعیت جهان در فقر مطلق به سر می‌برند.

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت