سخن رهبری درباره معاونت علمی
جهش تولید
امروز : چهارشنبه 05 آذر 1399

1013

شرکت های خلاق و نوآور

49

شتابدهنده های فناوری

118

مراکز نوآوری

5425

شرکت های دانش بنیان

4

رتبه جهانی در تولید مقالات حوزه نانو فناوری

5469

خدمات ارائه شده در کریدور صادرات

1805

همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

شخصی سازی

انتخاب رنگ

اندازه فونت